STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 GCI w Wielkopolskim
 Ważne adresy
 Informacje o gminie
 Unia Europejska
 Organizowane szkolenia
 Cennik usług GCI Perzów
 Regulamin GCI Perzów
 Przydatne adresy www
 Ogłoszenia Gminy
 Oferty pracy
 • Regulamin GCI Perzów

  Regulamin Gminnego Centrum Informacji w Perzowie

  http://www.perzow.infocentrum.com.pl

  1. Gminne Centrum Informacji w Perzowie świadczy swoje usługi przez sześć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1800 , oraz w soboty od godziny 1000 do 2000. 

  1. W przypadku dużego zainteresowania korzystaniem ze sprzętu komputerowego pracownicy obsługi centrum mogą ustalić, iż korzystanie z niego będzie możliwe na podstawie ustalonego z klientami harmonogramu.

  1. Osoby poszukujące pracy mają możliwość korzystania ze sprzętu Gminnego Centrum Informacji w Perzowie bezpłatnie tylko w celach poszukiwania pracy.

  1. Osoby poszukujące pracy mogą bezpłatnie wydrukować dokumenty niezbędne do podjęcia pracy ale w ilości nie większej niż 5 kartek dziennie.

  1. Wszelkie usterki związane z pracą poszczególnych komputerów oraz pozostałego sprzętu należy natychmiast zgłaszać pracownikowi obsługi.

  1. Włączenie zasilania systemów komputerowych przed rozpoczęciem zajęć oraz jego wyłączenie należy do obowiązków pracownika obsługi.

  1. Stanowiska komputerowe oraz pozostały sprzęt biurowy udostępniany będzie wyłącznie w obecności pracownika obsługi i pod jego nadzorem.

  1. Klienci korzystający z urządzeń GCI zobowiązani są do obsługi zgodnej z przeznaczeniem danego sprzętu.

  1. Z jednego stanowiska może korzystać wyłącznie jedna osoba w danym czasie.

  10.   Nie uzgodnienie z pracownikiem obsługi pozostawienia przez użytkownika swoich dokumentów prywatnych na dysku głównym, może spowodować ich wykasowanie lub zniszczenie.

  11.   Osobom korzystającym z usług Gminnego Centrum Informacji w Perzowie zabrania się:

   • przeszkadzania innym klientom,

   • spożywania posiłków, picia napojów,

   • wchodzenia na strony o treściach pornograficznych, faszystowskich, rasistowskich itp.

   • instalowania programów,

   • wprowadzania zmian w parametrach sprzętu,

   • umieszczania plecaków itp. na biurkach,

   • palenia

   • korzystania z telefonów komórkowych,

      12. Osoby korzystające z usług Gminnego Centrum Informacji w  Perzowie mają     

            obowiązek:

                 ·        pozostawienia kurtek na wieszaku,

                 ·        posprzątania swojego stanowiska po zakończeniu pracy,

                 ·       dostosowanie czasu pracy do cennika Gminnego      

                      Centrum Informacji w Perzowie,