STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 GCI w Wielkopolskim
 Ważne adresy
 Informacje o gminie
 Unia Europejska
 Organizowane szkolenia
 Cennik usług GCI Perzów
 Regulamin GCI Perzów
 Przydatne adresy www
 Ogłoszenia Gminy
 Oferty pracy
 • Informacje o GCI
  Gminne Centrum Informacji
  Gmina Perzów
  mieszczące się w budynku
  Gminnego Ośrodka Kultury 
  tel.: (0-62) 78-61-507

                                                  E-mail: gciperzow@poczta.onet.pl

    Jest jednostką budżetową Urzędu Gminy Perzów. Powstało staraniem władz gminnych przy finansowej pomocy Ministerstwa Gospodarki i Pracy w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "PIERWSZA PRACA"

    Gminne Centrum Informacji w Perzowie świadczy usługi od 15 grudnia 2004r. przez 6 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. oraz w soboty w godzinach od 10.00 do 20.00

  GCI to miejsce, w którym oferowane są usługi dla społeczeństwa w celu ich osobistego, społecznego i gospodarczego rozwoju.

  W CCI można skorzystać z:
  - usług biurowych,
  - skanowania dokumentów, napisania i wydrukowania CV i listu  motywacyjnego, podania, pisma,
  - sprzętu komputerowego do samodzielnego korzystania,
  - wyszukiwania partnerów handlowych,
  - promocji usług agroturystycznych,
  - zasobów informacji sieci Internet,
  - kursów, szkoleń, zajęć pozaszkolnych,
  - działalności reklamowej
  - informacyjnej,
  -skanowania, wykonywania wizytówek, dyplomów i innych    dokumentów graficznych,
  - pomocy przy poszukiwaniu pracy.

  Adresaci usług:

    Mieszkańcy gminy , powiatu kępińskiego, przejezdni, w szczególności młodzież i dzieci, osoby bezrobotne, absolwenci, rolnicy, przedsiębiorcy, osoby pozostające pod opieką Ośrodków Pomocy Społecznej, przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych.

  W GCI można uzyskać informacje o:

   1. Programach pomocowych Unii Europejskiej,
   2. Funduszach Przedakcesyjnych,
   3. Polityce Strukturalnej UE,
   4. Raportach Spójności,
   5. Programach bilateralnych,
   6. Programach Wspólnotowych,
   7. Ułatwienia podatkowych,
   8. Otwartych aktualnie konkursach, grantach, przetargach,
   9. Sieci Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej,

  10. Prawie Pracy UE,
  11. Przeciwdziałaniu bezrobociu,
  12. Formach zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw,
  13. Wolnych miejscach pracy na terenie województwa wielkopolskiego,
  14. Legalnej pracy w państwach UE,

  15. Przyszłości Polski w UE